سررسید و سالنامه و ست مدیریتی امیران

سالنامه امیران با سابقه ای بیست ساله مفتخر است که با بهره گیری از فناوری های نوین دنیا و همچنین توجه و تمرکز به جدیدترین استانداردهای جهانی و ایرانی و همکاری با جمعی از متخصصین در زمینه های سررسید، ست و نیم ست های مدیریتی، تقویم رومیزی و تقویم جیبی قادر گردیده تا کارنامه درخشانی را از خود برجای گذارد و خدمات خود را متمایز نماید. ایده پردازی، طراحی و اجرای تمامی محصولات منحصرا توسط خود مجموعه سررسید امیران انجام میگردد و همیشه یکی از پیشگامان در نوآوری و کیفیت محصولات تا به امروز بوده است.

Leave a Reply